Vad är AltRight?

AltRight är ett begrepp som ofta används som ett ”paraply” för en mängd relaterade strömningar som alla delar vissa centrala värden, trots att det finns stora skillnader i andra avseenden. Den stora bredden inom detta samlingsbegrepp visar på den vitalitet som finns inom AltRight. Begreppet har ett starkt amerikanskt fokus, men används ändå ofta av européer eftersom det innefattar mycket av det som diskuteras inom europeisk etnonationalism.

De centrala delarna som delas av de flesta inom AltRight är en värdekonservativ höger, (ofta i andra sammanhang kallad värdegrund), i betydelsen att man stödjer de av naturen givna normerna om familjen som den den centrala grunden för ett samhälle, och att samhället ses som en utökad form av familjen. AltRight tar kraftigt avstånd från vänsterliberalism, radikal feminism (ibland kallad tredje vågens feminism), hbtq och allehanda degenerativa kulturyttringar. Man kan med fog säga att AltRights huvudfiende är kulturmarxismen.

AltRight är till väsentliga delar rasmedveten, vilket betyder att man är medveten om existensen av olika raser av människosläktet, och att dessa raser har olika egenskaper, inte bara vad gäller hudfärg utan framförallt vad gäller de kulturella egenskaper som odlats fram under tusentals år som en växelverkan mellan de rent biologiska skillnaderna och de miljömässiga faktorerna som format rasernas olikheter. Vidare stödjer man uppfattningen att olika folk bör ges möjlighet att utveckla sina särarter i sina respektive hemländer. En viss blandning av närstående raser och kulturer är givetvis ofrånkomlig, och kan vara antingen berikande eller skadlig, men varje form av överdriven eller påtvingad blandning skapar konflikter som i slutänden är ytterst skadliga.

Ovanstående karakterisering inbegrips i begreppet nationalism, men förutom att AltRight är nationalistisk, så brukar AltRight begränsa sig till just vit nationalism, vilket innebär att vi främst fokuserar på att värna intressen för de underraser som brukar gå under samlingsnamnet vita.

AltRight kommer av begreppet ”alternative right” (på svenska ”alternativhöger”), vilket antyder ett avståndstagande mot en traditionell ”vanlig” höger vilken oftast avser en ekonomisk höger där man vurmar för lägre skatter, stora företag, internationell kapitalism, frihandel etcetera. I ekonomiskt hänseende så omfattar AltRight ett ganska brett spektrum alltifrån libertarianism till en mer nationalsocialistisk politik, och däremellan en kraftigt reformerad demokrati med marknadsekonomi.

Eftersom AltRight representerar ett paraply av strömningar utan att någon kan sägas vara en central auktoritet, presenterar vi här tre artiklar utifrån tre ganska skilda angreppsvinklar. Vi presenterar dem i kronologisk ordning utifrån när de publicerades. De två första artiklarna finns både på originalspråket engelska och översatt till svenska, medan den tredje bara finns på engelska.

  1. A Normie’s Guide to the Alt-Right, av Andrew Anglin: http://www.dailystormer.com/a-normies-guide-to-the-alt-right/, publicerad på Daily Stormer 2016-08-31.

Artikeln är mycket lång, men den innehåller många mycket bra bilder, roliga ”memer”, och artikeln förklarar många ”obskyra” frekvent förekommande begrepp.

Artikeln finns även översatt till svenska av nättidningen Nordfront, som själva tydligt klargör att de, som organ för Nordiska motståndsrörelsen, inte anser sig vara en del av AltRight men likväl har mycket gemensamt med dem. Se deras sida med översatt artikel Den ultimata guiden till ”Alt-right”-rörelsen: https://www.nordfront.se/den-ultimata-guiden-till-alt-right-rorelsen.smr.

  1. Alternativhögerns kastsystem, av Michael Bell: http://altright.se/2017/09/26/alternativhogerns-kastsystem/, i översättning av AltRight.se från originalet som publicerades på Counter-Currents 2016‑09‑22.

Engelskspråkigt original: The Caste System of the Alt Righthttp://www.counter-currents.com/2016/09/the-caste-system-of-the-alt-right/.

Artikeln är ganska lång och personligt skriven med ett visst humoristiskt driv. Utgångspunkten är att dela in AltRight i olika ”lager” där den innersta kärnan är mest hårdför och principfast, med andra ”lager” utanför som är mer perifera och med lägre förståelse för de kärnvärden som AltRight representerar.

  1. The Alt-Right and the Election of Trump: the End of the Dominant Ideology?, av Tomislav Sunić: http://www.theoccidentalobserver.net/2017/02/the-alt-right-and-the-election-of-trump-the-end-of-the-dominant-ideology/, publicerad på The Occidental Observer 2017-02-21 (franskt original 2017-02-16).

Detta är en intervju översatt från franska, med ett lite annorlunda sätt att se på saken, där speciellt den europeiska aspekten kommer fram. Författaren (en etnisk kroat utbildad och disputerad i USA) tar sin utgångspunkt från den AltRight som Richard Spencer representerar och hur den relaterar till europeiska strömningar.