Judar som allierade?

Olika etniska grupper har ofta motstridiga intressen, men de kan i vissa fall sammanfalla. Med tanke på det oerhört starka judiska inflytandet över amerikansk politik så är frågan om judar ens kan vara allierade med europeiskättade amerikaner, och vilka är i så fall problemen? Kan judar anses vara vita?

Av Anthony Hilton & Kevin MacDonald i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2008-11-13: The Occidental Observer


            Allierade judar och euro-amerikaner?

Vid ett möte togs frågan upp angående vilket förhållningssätt euro-amerikaner bör ha gentemot judar. I vissa frågor, sades det, är vi naturligt allierade med dem och borde därför samarbeta för att främja våra gemensamma intressen. Det ansågs även att vi skulle undvika att motarbeta judar därför att: (a) sådana provokationer kommer inte att gynna oss; (b) det försvårar för oss alla att uppnå dessa gemensamma mål. Det har även påpekats att judar ska ses som ”vita”, i motsats till svarta. Är inte även judar (åtminstone ashkenazi) trots allt européer?

Här måste vi nog allt gå tillbaka till grunderna. Hur ska vi kategorisera oss själva? Och dem? Fortsätt läsa ”Judar som allierade?”