Marcus Aurelius om stam och passion

Våra förfäders visdom om etno-genetiskt heterogena samhällen

Av Guillaume Durocher i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-09-29: Counter-Currents Publishing


Marcus Aurelius
Romersk kejsare 161-180

Marcus Aurelius Meditationer är en remarkabel andlig dagbok och överlag ett bra sätt för den moderna läsaren att fördjupa sig i våra förfäders praktiska visdom. Det sagt, så anser jag inte att vi okritiskt ska anamma någonting, och i synnerhet av två anledningar anser jag att kommentarer och kritik är nödvändiga. Fortsätt läsa ”Marcus Aurelius om stam och passion”