Moralisk absolutism och sekulär arvsynd

En ateist som känner moralisk absolutism kan ha svårt att förlåta sig själv för tillkortakommanden om han känner sig förpliktigad att fatta bästa möjliga beslut i varje situation. Han kan helt enkelt inte säga: ”ske din vilja” och lita på att Gud förlåter eventuella misstag. Det blir till hans sekulära version av arvsynd. Men världen är inte perfekt, och kan inte göras perfekt.

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2015-06-24: Counter-Currents Publishing


Tidigt en kväll i slutet av 1999 befann sig en nära vän till mig i en taxi i närheten av sitt hem. Han tittade ut och såg en gammal kvinna ligga på rygg på infarten till sitt hus med ett plågat och hjälplöst ansiktsuttryck. Bredvid henne stod två hundar och skällde. Det fanns en lång kö med bilar före och bakom bilen, men ingen annan tycktes ha märkt något. Fortsätt läsa ”Moralisk absolutism och sekulär arvsynd”

Vit nationalism är inte ”vit överhöghet”

Vit nationalism är inte vit överhöghet eftersom vi inte önskar härska över andra grupper. Vi vill ha en raslig skilsmässa så att vi kan leva på de sätt som passar oss bäst i våra egna separata hemländer.

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2017-03-06: Counter-Currents Publishing


Thomas Hart Benton: The American Historical Epic Palisades

Anklagelsen att vit nationalism är ”vit överhöghet” har två aspekter. För det första, påstås det att vita tänker på sig själva som överlägsna andra grupper. För det andra, idén om att vita vill härska över andra grupper. Fortsätt läsa ”Vit nationalism är inte ”vit överhöghet””

Den Gamla Högerns relevans

Vad finns att hämta från tysk nationalsocialism, italiensk fascism och närstående nationalistiska och populistiska rörelser från mellankrigstiden – för dagens vita nationalister?

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-06-01: Counter-Currents Publishing


Balbo och de italienska transatlantiska flygarna, av futuristen Giacomo Balla, 1931

Finns det något att hämta från det jag kallar den Gamla Högern – tysk nationalsocialism, italiensk fascism och närstående nationalistiska och populistiska rörelser från mellankrigstiden – för dagens vita nationalister? Frågan skulle naturligtvis inte resas om det inte fanns något samband alls. Den vita nationalismens idéer är antingen direkt härledda från den Gamla Högern, eller så är de kusiner, i den meningen att de delar ett gemensamt ursprung, att de är grenar på samma ideologiska träd. Fortsätt läsa ”Den Gamla Högerns relevans”

Därför bevarar de konservativa ingenting

Långsiktigt kan de konservativa aldrig bevara någonting därför att de inte gör något för att bevara den vita majoritet som behövs för att de ska kunna vinna val – ignorerar de vita rasfrågan så kommer de vita att förlora allt!

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-02-18: Counter-Currents Publishing


Jon McNaughton
The Demise of America — Amerikas slut, spelandes ”Närmare, Gud, till dig”

De vita nationalisternas kritik av de konservativa är enkel: de bevarar ingenting. Därför måste vi sluta att slösa tid, energi och pengar på de konservativa och istället satsa på vit nationalism. Och det måste vi göra omedelbart, medan det fortfarande finns något kvar att bevara. Fortsätt läsa ”Därför bevarar de konservativa ingenting”

Till en motvillig brudgum

En ung brudgum som inte kännner sig ”redo” att bli far – faktum är dock att naturen kommer att göra honom psykologiskt redo den dagen han faktiskt får barn! Ingen idé att vänta således.

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2015-11-27: Counter-Currents Publishing


Ludwig Fahrenkrog
Den heliga elden

Käre X,

Efter vår senaste konversation ville jag skriva ner en del av mina argument. Sedan slog det mig att många av dina vita generations­kamrater förmodligen har samma frågor och funderingar. Så därför beslutade jag mig för att skriva detta som ett öppet brev.

Som många andra unga rasmedvetna vita män, anser du att det är viktigt att vända den demografiska nedgången för vår ras. Men till skillnad från många av dina kamrater har du en attraktiv flickvän som gärna vill gifta sig och bilda familj. Ändå tvekar du. Du känner dig inte redo. Hur ska du kunna ha egna barn när du själv fortfarande känner dig som ett barn? Fortsätt läsa ”Till en motvillig brudgum”