Därför finns antisemitism

Skälet till varför antisemitism inte bara finns, utan består genom tiderna, går att enkelt finna i hur dagens judar beter sig gentemot den vita värdbefolkningen och hur de agerar i olika maktcentra med media i ryggen

Av Spencer J. Quinn i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2017-12-26:  Counter-Currents Publishing


John Podhoretz, en typisk antivit rasistisk agendajude

När jag bläddrade igenom Gab häromdagen så uppmärksammade jag ett märkligt gräv om judar. En välkänd högerdissident vid namn John Rivers delade och kommenterade en tweet av redaktören John Podhoretz vid Commentary Magazine : ”kolla den där jävla juden!”

Innan jag ens fick en chans att läsa John Podhoretzs tweet så slog min normi-instinkt till, och jag tänkte för mig själv: ”Oj! Det där var rätt grovt, eller hur?” Såsom de flesta var jag varken född med det röda pillret eller påprackad det. Istället arbetade jag mig till det. Vad gäller svarta, latinos och muslimer så tog det bara några år att förstå efter att jag hade börjat betala skatt för första gången. Men för judefrågan så tog det tyvärr decennier. Nåväl, efter att ha läst Rivers inlägg så blev jag påmind om alla de sätt på vilka sådana elakheter kunde rättfärdigas. Fortsätt läsa ”Därför finns antisemitism”

Moralisk absolutism och sekulär arvsynd

En ateist som känner moralisk absolutism kan ha svårt att förlåta sig själv för tillkortakommanden om han känner sig förpliktigad att fatta bästa möjliga beslut i varje situation. Han kan helt enkelt inte säga: ”ske din vilja” och lita på att Gud förlåter eventuella misstag. Det blir till hans sekulära version av arvsynd. Men världen är inte perfekt, och kan inte göras perfekt.

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2015-06-24: Counter-Currents Publishing


Tidigt en kväll i slutet av 1999 befann sig en nära vän till mig i en taxi i närheten av sitt hem. Han tittade ut och såg en gammal kvinna ligga på rygg på infarten till sitt hus med ett plågat och hjälplöst ansiktsuttryck. Bredvid henne stod två hundar och skällde. Det fanns en lång kö med bilar före och bakom bilen, men ingen annan tycktes ha märkt något. Fortsätt läsa ”Moralisk absolutism och sekulär arvsynd”

Kriget mot vita är allt de har

Fram till 1900-talet var USAs vänster etniskt självmedveten och stred för de vita arbetarnas intressen, men genomgick därefter en metamorfos där de övergav alla ideal som de tidigare hade företrätt, och istället omfamnade en ny moral och drivkraft: motvilja och aggression mot vita människor och deras kultur.

Av Gregory Hood i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2014-08-05: Counter-Currents Publishing


Graffiti på en utdömd byggnad

Till sist var det någon som sade det. Uttryckt med kongressledamot Mo Brooks ord, så är Demokratiska partiets strävan efter större illegal invandring ”en del av det krig mot vita som iscensatts av Demokratiska partiet”. Fortsätt läsa ”Kriget mot vita är allt de har”

Etnonationalism för normisar

”Känslan av att komma hem” – en betraktelse om varför etnonationalism är sunt och välgrundat ur ett evolutionärt perspektiv

Av Aedon Cassiel i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-07-01: Counter-Currents Publishing


Hobbithus

Jag vill sköta mitt hushåll på ett visst sätt. Mina vänner Travis och Kyle vill sköta sina respektive hushåll på andra sätt. Exempelvis föredrar jag kanske att diska direkt efter att jag ätit och avskyr att se disken lämnad i diskhon; Travis föredrar kanske att lämna en uppsättning porslin och bestick i diskhon och diska dessa precis innan användning; medan Kyle låter all disk ligga i en vecka, för att ta hand om den under helgen när han är klar med veckans arbete. Fortsätt läsa ”Etnonationalism för normisar”

Vit nationalism är inte ”vit överhöghet”

Vit nationalism är inte vit överhöghet eftersom vi inte önskar härska över andra grupper. Vi vill ha en raslig skilsmässa så att vi kan leva på de sätt som passar oss bäst i våra egna separata hemländer.

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2017-03-06: Counter-Currents Publishing


Thomas Hart Benton: The American Historical Epic Palisades

Anklagelsen att vit nationalism är ”vit överhöghet” har två aspekter. För det första, påstås det att vita tänker på sig själva som överlägsna andra grupper. För det andra, idén om att vita vill härska över andra grupper. Fortsätt läsa ”Vit nationalism är inte ”vit överhöghet””

Den Gamla Högerns relevans

Vad finns att hämta från tysk nationalsocialism, italiensk fascism och närstående nationalistiska och populistiska rörelser från mellankrigstiden – för dagens vita nationalister?

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-06-01: Counter-Currents Publishing


Balbo och de italienska transatlantiska flygarna, av futuristen Giacomo Balla, 1931

Finns det något att hämta från det jag kallar den Gamla Högern – tysk nationalsocialism, italiensk fascism och närstående nationalistiska och populistiska rörelser från mellankrigstiden – för dagens vita nationalister? Frågan skulle naturligtvis inte resas om det inte fanns något samband alls. Den vita nationalismens idéer är antingen direkt härledda från den Gamla Högern, eller så är de kusiner, i den meningen att de delar ett gemensamt ursprung, att de är grenar på samma ideologiska träd. Fortsätt läsa ”Den Gamla Högerns relevans”

Därför bevarar de konservativa ingenting

Långsiktigt kan de konservativa aldrig bevara någonting därför att de inte gör något för att bevara den vita majoritet som behövs för att de ska kunna vinna val – ignorerar de vita rasfrågan så kommer de vita att förlora allt!

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-02-18: Counter-Currents Publishing


Jon McNaughton
The Demise of America — Amerikas slut, spelandes ”Närmare, Gud, till dig”

De vita nationalisternas kritik av de konservativa är enkel: de bevarar ingenting. Därför måste vi sluta att slösa tid, energi och pengar på de konservativa och istället satsa på vit nationalism. Och det måste vi göra omedelbart, medan det fortfarande finns något kvar att bevara. Fortsätt läsa ”Därför bevarar de konservativa ingenting”

Alternativhögerns kastsystem

En hierarki i fyra nivåer, från kärnan inom AltRight, till de lite mer perifera delarna

Av Michael Bell i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-09-22: Counter-Currents Publishing


Egyptiska pyramider – den arketypiska illustrationen till en hierarki uppifrån och ner

Under de senaste månaderna [2016] har det varit en hel del tumult inom den alternativa högern kring vem som kan räknas som en av oss och vem som kan anförtros att representera oss i offentligheten. Diskussionen har blivit särskilt framträdande i våra kretsar sedan Hillary höll sitt glanslösa tal om vår rörelse och varnade alla för farorna med vår tecknade groda. Det har också, förståeligt nog, oroat vissa att media verkar utmåla den homosexuelle juden Milo Yiannopolous som en av våra talesmän. Fortsätt läsa ”Alternativhögerns kastsystem”

Till en motvillig brudgum

En ung brudgum som inte kännner sig ”redo” att bli far – faktum är dock att naturen kommer att göra honom psykologiskt redo den dagen han faktiskt får barn! Ingen idé att vänta således.

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2015-11-27: Counter-Currents Publishing


Ludwig Fahrenkrog
Den heliga elden

Käre X,

Efter vår senaste konversation ville jag skriva ner en del av mina argument. Sedan slog det mig att många av dina vita generations­kamrater förmodligen har samma frågor och funderingar. Så därför beslutade jag mig för att skriva detta som ett öppet brev.

Som många andra unga rasmedvetna vita män, anser du att det är viktigt att vända den demografiska nedgången för vår ras. Men till skillnad från många av dina kamrater har du en attraktiv flickvän som gärna vill gifta sig och bilda familj. Ändå tvekar du. Du känner dig inte redo. Hur ska du kunna ha egna barn när du själv fortfarande känner dig som ett barn? Fortsätt läsa ”Till en motvillig brudgum”

Ledarskapets fem nivåer

Fem ledarskapsnivåer, från lägsta till legendarisk personlighet, anpassade till vår kamp för vit nationalism

Av Patrick Le Brun i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-08-10: Counter-Currents Publishing


St. Ignatius av Loyola, krigarmystiker, andlig ledare och definitivt en nivå 5-ledare.

Denna artikel ger en överblick av ledarskaps­experten John C. Maxwells fem ledarskaps­nivåer utifrån hur dessa kan appliceras på vår kamp. De ursprungliga definitionerna och skiljelinjerna har anpassats för att passa en revolutionär struktur, då Maxwells ursprungliga teorier främst är applicerbara på företag och etablerade politiska strukturer. Fortsätt läsa ”Ledarskapets fem nivåer”