Om AltRight.se

Vi som har skapat denna webbplats är ett nätverk av politiskt intresserade och nationellt sinnade översättare som vill göra engelskspråkigt material lättillgängligt för en svensk publik.

Det finns så otroligt mycket högklassigt engelskspråkigt material inom framförallt den amerikanska scenen som brukar kallas Alternative Right, oftast förkortat AltRight, men som oftast upplevs som lite svårtillgängligt för en svensk publik just på grund av språket och att många av dessa artiklar har en betydande intellektuell tyngd med inte alltid det enklaste språket.

Vi vill göra det materialet mer lättillgängligt genom att översätta materialet till god svenska, och samtidigt ge dig möjlighet att i kommentarsfältet till varje artikel lämna dina funderingar kring ämnet, på svenska, och därmed ge andra läsare möjlighet att ta del av dina reaktioner.

Vi väljer ut de artiklar som vi bedömer är de allra bästa ur den i huvudsak amerikanska AltRight-scenen. Det betyder inte nödvändigtvis att vi sanktionerar eller till varje del sympatiserar med de åsikter som presenteras, men vi bedömer dessa artiklar som mycket relevanta för vita nationalister med ett nordiskt perspektiv.

Vi har därför valt att behålla den amerikanska beteckningen AltRight, men helt enkelt gjort det till en svensk domän – AltRight.se. Den skall ses som ett komplement till många andra utmärkta helsvenska webbplatser.

Kommentarsfält

Kommentarsfältet är efterhandsmodererat, och kräver registrering via Disqus. Vi tillåter vilka åsikter som helst i kommentarerna, men förbehåller oss rätten att radera sådana kommentarer som vi bedömer vara trams, hets, olagligt, eller bara allmänt irrelevant för artikeln i fråga. Systematiskt missbruk leder till evig banning, d.v.s avstängning.