Därför finns antisemitism

Skälet till varför antisemitism inte bara finns, utan består genom tiderna, går att enkelt finna i hur dagens judar beter sig gentemot den vita värdbefolkningen och hur de agerar i olika maktcentra med media i ryggen

Av Spencer J. Quinn i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2017-12-26:  Counter-Currents Publishing


John Podhoretz, en typisk antivit rasistisk agendajude

När jag bläddrade igenom Gab häromdagen så uppmärksammade jag ett märkligt gräv om judar. En välkänd högerdissident vid namn John Rivers delade och kommenterade en tweet av redaktören John Podhoretz vid Commentary Magazine : ”kolla den där jävla juden!”

Innan jag ens fick en chans att läsa John Podhoretzs tweet så slog min normi-instinkt till, och jag tänkte för mig själv: ”Oj! Det där var rätt grovt, eller hur?” Såsom de flesta var jag varken född med det röda pillret eller påprackad det. Istället arbetade jag mig till det. Vad gäller svarta, latinos och muslimer så tog det bara några år att förstå efter att jag hade börjat betala skatt för första gången. Men för judefrågan så tog det tyvärr decennier. Nåväl, efter att ha läst Rivers inlägg så blev jag påmind om alla de sätt på vilka sådana elakheter kunde rättfärdigas.

Meningsutbytet började med att Republikanernas representant i Iowa, Steve King, postade en tweet som löd: ”Mångfald är inte vår styrka”. Och han delade följande citat av premiärminister Viktor Orbán: ”Att blanda kulturer kommer inte att leda till högre livskvalitet utan en lägre livskvalitet”. Dessutom delades en artikel från Voice of Europe som citerar Viktor Orbán ytterligare och utvecklar hans idéer.

Och vad var Podhoretzs svar? ”Problemet med en brist på mångfald, herr kongressman, är att det tenderar att leda till inavel av den sort som skapar monstruösa pappskallar som du.” Jo minsann, elakheten från Rivers var sannerligen motiverad. Rivers lilla vassa nålstick var synnerligen passande, och gick nog inte ens tillräckligt långt. Podhoretzs kommentar var så lömsk och avslöjande att man kan vräka ur sig diverse nålstick från en hel mängd goda synvinklar och ändå landa rätt.

Låt oss först ta en titt på rasismaspekten: Var denna tweet rasistisk? Oavsett vänsterns eller hanrejhögerns måttstock, så måste svaret vara: Ja. John Podhoretz kallade i huvudsak ledamoten King en inavlad bondläpp ungefär som något vitt slödder uppe i bergen från filmen Den sista färden. Den inavlade stereotypen för fattiga vita som lever på landsbygden håller fortfarande greppet om bildade människors sinnen i det här landet, och det gäller både judar och icke-judar. Begreppet inavel kan ses som ett hånfullt rasistiskt kodord som antivita bigotta typer som John Podhoretz använder för att förminska vita människor. Skulle Podhoretz ha använt samma begrepp för att beskriva svarta eller latinos som inte håller med honom? Har någon ens någonsin gjort det? Nej, inavelskommentaren har historiskt sett endast använts om vita människor, och det måste därför uttolkas som ett antivitt begrepp till sin natur.

Är jag för snarstucken här? Letar jag efter rasism där det inte finns någon? Trots allt så sa inte Podhoretz uttryckligen att King var en misslyckad bondläpp, eller hur? Det är visserligen sant, men att söka efter rasistiska kodord är något som judar gör jämnt och ständigt. Tänk på alla gånger i vår nära historia som judar har pekat ut begrepp som kosmopolit och globalist såsom antisemitiska kodord. Alldeles nyligen har begreppet intersektionalitet adderats till listan av antisemitiska skamuttryck. Så varför skulle inte vita göra samma sak när de blir nersmutsade av folk från andra raser?

Och detta leder oss till nästa hållpunkt: hyckleri. Det kan tyckas hycklande från min sida när jag klagar på rasism på en sajt som Counter-Currents, som till stor del handlar om rasrealism och inte precis är filosemitisk (judeälskande) till sin natur. Det kan kanske också tyckas hycklande när jag försvarar en antisemitisk kommentar från John Rivers när jag samtidigt kallar någon annan en rasist. För all del, men vi på dissidenthögern är i alla fall uppriktiga med vår rasrealism och vårt rasförespråkande. Det är trots allt vår brödföda. Vi anser att ras är på riktigt, att människor ärligt och stolt bör förespråka rasliga tankebanor, och att den ultimata och största manifestationen för det är etnonationalism. Vi menar att det här kommer att visa sig vara det bästa för alla, där varje ras (inklusive judar) får möjlighet att hantera sina egna affärer och bestämma sina egna öden och sina egna gränser. Kanske har vi fel, men du kan knappast säga att vi är inkonsekventa eller inkonsistenta gentemot data. Vi närmar oss idag konfliktnivåer av inbördeskrig i både Västeuropa och i USA – och mångkulturalism är skälet för det. Etnonationalism för vita folkslag skulle vara en välkommen ideologi som bröt mot det.

Sådana som John Podhoretz ägnar sig emellertid åt rasism mer än de flesta – både för att gynna sin egen stam och att agera emot folk de inte gillar (d.v.s. vita folkslag) – samtidigt påstår de att de är emot rasism! De är, i praktiken, kryptorasister maskerade som antirasister som bryter mot deras egna regler närhelst det är fördelaktigt för dem. J-Pod’s Twitterflöde och arbete för Commentary Magazine är fyllt med brännmärkande av hans fiender som ”rasister”, samtidigt som han inte ens hade en tanke på att se ”R-ordet” i en spegel när han trakasserade ledamoten Steve King med en rasistattack. Detta är verkligen höjden av hyckleri! Rasism för mig men inte för er. Jag skulle hellre stå ut med ett antivitt epitet slängt i ansiktet på mig av en ickevit, än att tvingas ha att göra med spydiga och nedsättande insinuationer från typer som John Podhoretz som är allt annat än vad de utger sig för att vara. I det förra fallet så kan jag åtminstone respektera en person för dennes uppriktighet … även om jag svarar med samma mynt.

En aktuell vetenskaplig upptäckt avslöjar en annan aspekt genom vilken vi kan frikänna Rivers kommentar, nämligen att den nuvarande populationen av ashkenazijudar inte är äldre än 800 år och härstammar från bara 350 individer. Här är en intressant godbit från en artikel som beskriver vad studien fann:

Populationen som skapades av Mellanösterngruppens [genomet från ursprunget till ashkenazi, övers. anm.] blandning med grundarna av den europeiska gruppen [genomet för centraleuropéer, övers. anm.] producerade incestuösa föreningar, som skapar en högre sannolikhet att recessiva gener kommer till uttryck. Enligt studien så har ashkenazijudar kopplingar till 19 genetiska rubbningar, inklusive Tay-Sachs sjukdom och några typer av bröst- och äggstockscancer.

Så vem är det nu egentligen som John Podhoretz kallar inavlad? Och varifrån får han den rent genuina fräckheten att göra det? Denna upptäckt gjordes 2014, så det tycks nog som han borde ha känt till det här speciella glashuset innan han beslöt sig för att vräka stenar över andra människor. Antingen så kände han inte till det där, eller så gjorde han det och brydde sig inte. Oavsett vad, så ser det riktigt illa ut för hans del.

Kanske det mest övertygande, och jag skulle vilja påstå, kritiska försvaret för John Rivers kommer ur den välgrundade positionen av självförsvar: en kultur – eller ras – som försvarar sig mot angrepp från en annan kultur – eller ras. Viktor Orbán gjorde det fullkomligt berättigade uttalandet att mångfald ofta leder till lägre livskvalité. Implicit däri ligger en lägre livskvalité för vita. Förmodligen så har levnadsstandarden ökat för de hedningar från Afrika och Mellanöstern som för närvarande ockuperar och koloniserar stora stråk av europeisk och amerikansk egendom. Men från perspektivet av en vit person som trakasseras av denna immigrantinvasion, så spelar det ingen roll, eller hur? No-go-zoner, förortsupplopp, exploderande kriminalitet, gromande gäng, gruppvåldtäkter, shariadomstolar, för att inte tala om skattebetalarnas utgifter som krävs för att husera och ta hand om alla dessa människor … är mångfald verkligen värt allt det där? Ledamoten King konstaterar det uppenbara: mångfald är inte en styrka! Mångfald leder till det kaos och den nedgång som vi nu ser i Europa.

Om nu någon inte håller med om det, okej. Om någon önskar att argumentera, okej. Men det är inte vad Podhoretz gjorde. Nej, han svarade med en äcklig ad hominem rasistanklagelse [dvs personangrepp istället för att hålla sig till sakfrågan, övers. anm.], vars implikation är att mångfald, speciellt den typ som Viktor Orbán diskuterade, skulle vara bra. Med andra ord, han stödjer islamiseringen av Europa och att icke-vita tar över USA. Han stödjer den slutgiltiga minoritetsstatusen hos vita i deras egna hemländer. Han vill att de vita folkslagen skall förlora kulturkriget!

Vi har ett ord för en sådan person: det är en fiende. Podhoretz och hans likar är de vita folkens fiender, överallt. Och såvida han inte tar tillbaka, ursäktar, och flyttar till Israel som en hederlig jude, så bör han bli betraktad som en fiende varje gång han visar sin fula nuna offentligt och fiser i riktning mot vita folkslag. I en kontext av sjudande men fortfarande kallt kulturkrig, så innebär detta åtminstone att identifiera fienden. Om du har någon som helst överlevnadsinstinkt, så är det en god idé att peka ut den person som ger sig på dig. Om en Hatfield skulle klampa in på McCoys egendom [se Hatfield–McCoy feud, övers. anm.] så är det första en McCoy skulle säga när han ser inkräktaren: ”Kolla! En Hatfield!” Det är en fullkomligt naturlig och hälsosam reaktion, och det var exakt vad John Rivers gjorde när han pekade på Podhoretzs fula tryne och sa: ”kolla den där jävla juden!”

Jag hoppas att jag med detta kan klargöra två punkter:

För det första så är det helt i sin ordning att påpeka en persons ras eller etnicitet när den personen förfäktar destruktion av din. Judar, i egenskap av en liten men inflytelserik minoritet, tjänar åtminstone på kort sikt på mångkultur i västvärlden. Som Kevin MacDonald poängterade i Kritikkulturen: att försvaga den vita majoriteten i vita hemländer genom att importera så många icke-vita som möjligt gör att judar känner sig mer hemmastadda och säkra som en minoritet i vita länder (även då det samtidigt får den vita majoriteten att känna sig mindre hemmastadd och mindre säker). Judar, även konservativa sådana såsom Podhoretz, har inte visat någon som helst önskan att bromsa in den mångfaldsprocess som har varit i görningen sedan 1965. Vidare, det är högst tvivelaktigt om denna antivita rasism skulle vara begränsad till bara Podhoretz. Om han håller på och pladdrar dumheter om det på Twitter för hela världen att se, då kan man med säkerhet anta att denna till stor del judiska läsekrets tolererar den här sortens bigotteri. Således, om inte en judisk person energiskt bedyrar motsatsen till vad Podhoretz vurmar för i det här fallet (eller utan vidare godkänner utsagorna från sådana som King och Orbán), då måste vita anta att han åtminstone har samma sympati för våra fiender. Och hur är detta inte detsamma som att verkligen vara en fiende?

Min andra punkt är i huvudsak ägnad för mina judiska läsare, oavsett om du är besynnerlig dissidenthöger eller en hemlig vit förespråkare eller till och med en liberal som forskar på oppositionen. Jag menar inget personligt, och jag försöker inte vara anstötlig, men det här är varför antisemitism består. I politikens sfär kan du se hur diasporajudar av Podhoretzs sort håller på och beter sig som skurkar numera, eller hur?

LÄSARKOMMENTARER:


Ej redaktionellt material!
Kommentarerna är efterhandsmodererade, utom för gäster som vill kommentera utan konto. Du som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. Personuppgiftslagen är tillämplig, och anonymitetsskyddet gäller inte då kommentaren bryter mot lagen och vi kan tvingas medverka vid brottsutredning. Även om det är du som är juridiskt ansvarig för dina kommentarer så har vi som tillhandahåller denna webbplats skyldighet att ta bort kommentarer som uppenbarligen utgör barnpornografi, hets mot folkgrupp, uppvigling, olaga våldsskildring eller innebär brott mot upphovsrätten. Vi förbehåller oss dessutom rätten att blockera obstruerande användare, och ta bort kommentarer som bryter mot lagen eller som vi bedömer vara trams, innehåller onödigtvis grovt språk, eller bara är allmänt irrelevant för artikeln i fråga.

Skriv helt enkelt sakligt och genomtänkt med ett vårdat språk så blir det inga problem. Om du ser en kommentar som borde raderas så kan du flagga den genom att klicka längst till höger vid kommentaren.