Om möss och människor:
”Elakartade mutationer” bådar inte gott för Väst

Experiment på möss kan säga oss en hel del om människor. En vetenskaplig artikel bringar dystra nyheter beträffande den västerländska civilisationens framtid, där intelligensen avtar och själva det moderna samhället är på väg mot kollaps på grund av genetiska mutationer.

Av Lance Welton i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2017-10-24: VDARE.com


John B. Calhoun i sin ”musutopi”

Människor liknar möss: båda är starkt sociala flockdjur. Och experiment på möss kan säga oss en hel del om människors fysiska och sociala hälsa. Olyckligtvis bringar en aktuell artikel i Evolutionary Psychological Science dystra nyheter beträffande den västerländska civilisationens framtid. Genetiska mutationer ökar, intelligensen avtar och själva det moderna samhället är på väg mot kollaps. Fortsätt läsa ”Om möss och människor:
”Elakartade mutationer” bådar inte gott för Väst”

Kriget mot vita är allt de har

Fram till 1900-talet var USAs vänster etniskt självmedveten och stred för de vita arbetarnas intressen, men genomgick därefter en metamorfos där de övergav alla ideal som de tidigare hade företrätt, och istället omfamnade en ny moral och drivkraft: motvilja och aggression mot vita människor och deras kultur.

Av Gregory Hood i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2014-08-05: Counter-Currents Publishing


Graffiti på en utdömd byggnad

Till sist var det någon som sade det. Uttryckt med kongressledamot Mo Brooks ord, så är Demokratiska partiets strävan efter större illegal invandring ”en del av det krig mot vita som iscensatts av Demokratiska partiet”. Fortsätt läsa ”Kriget mot vita är allt de har”

Etnonationalism för normisar

”Känslan av att komma hem” – en betraktelse om varför etnonationalism är sunt och välgrundat ur ett evolutionärt perspektiv

Av Aedon Cassiel i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-07-01: Counter-Currents Publishing


Hobbithus

Jag vill sköta mitt hushåll på ett visst sätt. Mina vänner Travis och Kyle vill sköta sina respektive hushåll på andra sätt. Exempelvis föredrar jag kanske att diska direkt efter att jag ätit och avskyr att se disken lämnad i diskhon; Travis föredrar kanske att lämna en uppsättning porslin och bestick i diskhon och diska dessa precis innan användning; medan Kyle låter all disk ligga i en vecka, för att ta hand om den under helgen när han är klar med veckans arbete. Fortsätt läsa ”Etnonationalism för normisar”