Vit nationalism är inte ”vit överhöghet”

Vit nationalism är inte vit överhöghet eftersom vi inte önskar härska över andra grupper. Vi vill ha en raslig skilsmässa så att vi kan leva på de sätt som passar oss bäst i våra egna separata hemländer.

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2017-03-06: Counter-Currents Publishing


Thomas Hart Benton: The American Historical Epic Palisades

Anklagelsen att vit nationalism är ”vit överhöghet” har två aspekter. För det första, påstås det att vita tänker på sig själva som överlägsna andra grupper. För det andra, idén om att vita vill härska över andra grupper. Fortsätt läsa ”Vit nationalism är inte ”vit överhöghet””

Den Gamla Högerns relevans

Vad finns att hämta från tysk nationalsocialism, italiensk fascism och närstående nationalistiska och populistiska rörelser från mellankrigstiden – för dagens vita nationalister?

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-06-01: Counter-Currents Publishing


Balbo och de italienska transatlantiska flygarna, av futuristen Giacomo Balla, 1931

Finns det något att hämta från det jag kallar den Gamla Högern – tysk nationalsocialism, italiensk fascism och närstående nationalistiska och populistiska rörelser från mellankrigstiden – för dagens vita nationalister? Frågan skulle naturligtvis inte resas om det inte fanns något samband alls. Den vita nationalismens idéer är antingen direkt härledda från den Gamla Högern, eller så är de kusiner, i den meningen att de delar ett gemensamt ursprung, att de är grenar på samma ideologiska träd. Fortsätt läsa ”Den Gamla Högerns relevans”