Därför bevarar de konservativa ingenting

Långsiktigt kan de konservativa aldrig bevara någonting därför att de inte gör något för att bevara den vita majoritet som behövs för att de ska kunna vinna val – ignorerar de vita rasfrågan så kommer de vita att förlora allt!

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-02-18: Counter-Currents Publishing


Jon McNaughton
The Demise of America — Amerikas slut, spelandes ”Närmare, Gud, till dig”

De vita nationalisternas kritik av de konservativa är enkel: de bevarar ingenting. Därför måste vi sluta att slösa tid, energi och pengar på de konservativa och istället satsa på vit nationalism. Och det måste vi göra omedelbart, medan det fortfarande finns något kvar att bevara. Fortsätt läsa ”Därför bevarar de konservativa ingenting”