Alternativhögerns kastsystem

En hierarki i fyra nivåer, från kärnan inom AltRight, till de lite mer perifera delarna

Av Michael Bell i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-09-22: Counter-Currents Publishing


Egyptiska pyramider – den arketypiska illustrationen till en hierarki uppifrån och ner

Under de senaste månaderna [2016] har det varit en hel del tumult inom den alternativa högern kring vem som kan räknas som en av oss och vem som kan anförtros att representera oss i offentligheten. Diskussionen har blivit särskilt framträdande i våra kretsar sedan Hillary höll sitt glanslösa tal om vår rörelse och varnade alla för farorna med vår tecknade groda. Det har också, förståeligt nog, oroat vissa att media verkar utmåla den homosexuelle juden Milo Yiannopolous som en av våra talesmän.

Greg Johnson från Counter-Currents har gjort gällande att alternativhögern är ”en bred paraplybeteckning för ideologiska strömningar som förkastar amerikansk mainstreamkonservatism”. Han hävdar dock att vita nationalister måste ge den en mer konkret identitet genom att göra den till vår rörelse: ”med alternativhöger menas vit nationalism – eller så betyder det inget alls … gå ut och ta strid för att göra denna föreställning av alternativhögern till den dominerande.”

Andrew Anglin från The Daily Stormer håller med i sin artikel A Normie’s Guide to the Alt Right: ”Den korta historien är att trots att termen skulle kunna referera till många olika personer som säger många olika saker så är de personer som refereras till av media – vita rasmedvetna Trump-anhängare som ägnar sig åt trollning och annan aktivism på nätet – kärnan av rörelsen, medan övriga grupper och personer är perifera.” När det kommer till att förverkliga Greg Johnsons mål menar Anglin att vi redan befinner oss på gränsen till att uppnå enighet kring detta.

Till och med i ett ickevitt nationalstiskt hörn av alternativhögern är man enig om att alternativhögern samlar en skara med stor ideologisk bredd men att kärnan är vit identitet. Vox Day hävdade i en intervju med Stefan Molyneux att: ”… alternativhögerns kärna är att vi är ättlingarna till dem som uteslöts från den konservativa rörelsen … huvudsakligen på grund av en ovilja att vika sig för den konservativa rörelsens försök att nästla sig in i det industriella militärkomplexet samt de neokonservativa och Bushadministrationen.” Han påstår att våra ideologiska förfäder är ”John Birch Society, Sam Francis, Pat Buchanan … alla från John Derbyshire till Ann Coulter.” Han utelämnar en del väldigt viktiga tänkare men kommer slutligen fram till att ”Alternativhögern har en identitetsbaserad syn på världen … vilket 95% av världen har. … Vita amerikaner börjar förstå att de måste spela (det identitetspolitiska) spelet precis som alla andra.” Vox är inte ens vit men förstår ändå vår besvärliga situation och verkar sympatisera med vår sak medan han själv fokuserar på att kämpa mot de politiskt korrektas agendor.

Med beaktande av ovanstående så är min ståndpunkt denna:

 1. Alternativhögern är en rörelse som omfattar många olika synsätt, samtliga med det gemensamt att de konventionella konservativa doktrinerna – frihandel, fri invandring, multikulturalism och interventionskrig i Mellanöstern – ses som nettoförluster.
 2. Alternativhögerns ideologiska rötter kan spåras tillbaka till de mer nationaliskt konservativa ideologerna som rensades ut från den konventionella konservativa rörelsen av Will Buckley, såväl som män som Kevin MacDonald, William Pierce, George Lincoln Rockwell, Jared Taylor och andra vita nationalister av den äldre skolan. Jag skulle till och med hävda att Adolf Hitler förtjänar att vara med på listan vilket säkerligen skulle få några av ”Alt Lite”-folket att skruva på sig. Man kan inte heller avfärda filosofer som Julius Evola, Oswald Spengler och Francis Parker Yockey.
 3. Alternativhögern måste till 100 % förvandlas till en förmedlare av vårt budskap. Lawrence Murray gjorde ett bra jobb med att sammanfatta detta budskap i sin artikel The Fight for the Alt Right: The Rising Tide of Ideological Autism Against Big Tent-Supremacy. För att sammanfatta: Mänsklig jämlikhet är en myt; vår värld är tribalistisk; den vita stammen förtrycks av sina egna nationer; män och kvinnor är olika; frihet är ett ansvar och inte en rättighet; demokratin bör begränsas eller ersättas helt; och judar utövar ett negativt inflytande på våra samhällen vilket de gör på grund av någon form av biologisk drift. Till detta skulle jag vilja tillägga Andrew Anglins ”Cultural Normalization, Common-Sense Economics, and White Countries for White People”.
 4. Medan vi strävar mot vårt mål att helt ta över alternativhögerns roder måste vi erkänna att de som inte är helt med på alla våra principer ändå kan ses som en del av alternativhögern förutsatt att de hjälper oss i vår kamp och inte motarbetar oss. Många av dessa typer kan ändå så småningom omvändas till helhjärtade vita nationalister då deras åsikter endast befinner sig en liten bit från våra. För att citera Lawrence Murray: ”Det stora tältet är värt att bevara för att framhärda mot våra gemensamma fiender, för vår kamp är revolutionär.”

Den fjärde punkten leder oss till min artikels huvudsyfte. För att än en gång citera Anglin: ”Alternativhögern är en ’massrörelse’ i begreppets sannast möjliga bemärkelse, en typ av massrörelse som endast kan existera på Internet, där allas röster ljuder så högt som de kan. På nätet kan en hierarki endast baseras på värdet, det upplevda värdet, av någon annans idéer.”

Jag har åtagit mig att beskriva denna hierarki då jag alltid haft en benägenhet att kategorisera saker och ting sedan jag knappt ens kunde tala. Jag väljer att kalla det: Alternativhögerns kastsystem. Vår ras har trots allt en historia av att skapa kastbaserade samhällen (om än i en mycket större skala).

Detta kastsystem är baserat på idén att hängivna vita nationalister som omfamnar alla Murrays och Anglings principer representerar toppen, vilken nedstiger till kaster av människor som omfamnar mindre radikala narrativ. I vilket fall, likt ett initierat sällskap, är systemet meritokratiskt; genom att omfamna fler av vår världsbilds principer kan man klättra uppåt.

Struktur

Vita nationalister måste ta över denna pyramids roder då vi har att göra med de yttersta sanningarna då det kommer till ras, politik, ekonomi och kultur. Vi tar itu med ”metagrejerna” medan de lägre stående inom alternativhögern jagar de mer direkta sakerna. På samma sätt tog de högre prästerliga kasterna i antika samhällen itu med de metafysiska frågorna medan de andra kasterna primärt ägnade sig åt det fysiska.

Den västerländska civilisationens själva existens, som större delen av alternativhögern menar sig kämpa för, hänger på den biologiskt distinkta vita ras som skapat den som ett naturligt resultat av dess mentala och spirituella impulser. Den djupa och mörka grad av dekadens som västvärlden har förfallit till, har skett till stor del på grund av judarnas inflytande, vilka har skapat sina olika rörelser och paroller för att underminera våra fundament, något som i sin tur är ett resultat av deras unika mentala och andliga karaktärsdrag. Då alternativhögern strävar efter att bota de moderna symptomen för den judiska sjukan i de västerländska samhällena för att kunna rädda dem, så är det högst logiskt att de grupper som företräder vitas intressen och diskuterar den judiska frågan är de som är lämpade att leda rörelsen.

Det översta skiktet

I det översta skiktet, brahminnivån av alternativhögerhet, skulle jag inkludera följande grupper, hemsidor och individer. Jag ber om ursäkt utifall jag utelämnat några betydande aktörer.

Counter-Currents, The Right Stuff, The Daily Stormer, David Duke (som förmodligen använder ordet ”judar” oftare än han använder ordet ”the”), Kevin MacDonald, weev, Millenial Woes, Red Ice Radio, Evalion (som fokuserar mer på att peka ut den judiska faktorn än vit nationalism och som tydligen är delvis indianskättad), Murdoch Murdoch, The Occidental Observer, Uncuck the Right (nu känt som Walt Bismarck) och mer konventionella hemsidor som National Vanguard och Stormfront. Alla dessa argumenterar – i text, videor eller till och med musik – för att vita är en distinkt sociobiologisk enhet som har rätt till sina egna exklusiva hemländer och kulturer och att judar är en distinkt annorlunda grupp som arbetar för att underminera vår existens.

Andra skiktet

I detta skikt av yttersta broderskap skulle jag placera alla grupper och individer som uttrycker rasrealism och förespråkar försvar av vita, men som av någon orsak väljer att inte ta upp judarna eller har intagit en mer undfallande inställning till dem. Dessa är grabbarna som du respekterar och älskar (åtminstone gör jag det) men till vilka du säger ”Broder… kom igen… menar du allvar?” Det är som när din bror som ser bra ut väljer att gå ut med en ful tjej långt under sin egen nivå. Du kan helt enkelt inte förstå det och du känner förakt mot honom men fortfarande älskar och respekterar du honom för att han är din bror och ni har delat så mycket av ert liv tillsammans.

Till denna nivå skulle jag inkludera följande: Jared Taylor och American Renaissance, Richard Spencer och Radix Journal samt Vdare.

Grabbar, kom igen nu. Det antivita narrativet kommer från kulturmarxismen, vilken kommer från skolorna för kritisk teori och socialantropologi; de förra kommer från de judiska intellektuella Marcuse, Adorno, Horkheimer, etc. och den senare från juden Franz Boas. Deras teorier och böcker spreds av andra judar inom akademin, och deras utbildningsprogram finansierades av judiska pengar. De judiska intellektuella inom kritisk teori influerades av den missbrukande och perverterade juden Sigmund Freud och den verklighetsfrånvände juden Karl Marx. Karl Marx var starkt influerad av juden Moses Hess läror. I stort har tongivande judar utvecklat en evolutionär mekanism genom vilken de försöker underminera andra etniciteter och kulturers sammanhållning för sin egen vinning, och många gånger gör de detta utan att ens inse vad de gör. Jag vet att post hoc ergo proctor hoc är ett logiskt felslut… men grabbar… kom igen nu. För att citera en scen från Family Guy där Lois går på ett skinnskallemöte: ”Nej men allvarligt, judarna är dåliga.”

Tredje skiktet

På tredje plats från toppen skulle jag placera dem inom alternativhögern som erkänner den västerländska civilisationens storhet utan att vara öppet provita och som tar upp farorna med ickevit invandring utan att vara öppet antivita. Dessa är de som öppet fördömer ickevästliga kulturer som bakåtsträvande eller bristfälliga, eller som framhåller hur olämplig invandring från tredje världen till väst är men inte går ytterligare ett par centimeter för att diskutera ras. Självklart erkänner de stundom att vita byggde den västerländska civilisationen och Amerika samt att ”vita privilegier” är ett falskt koncept. De är statsnationalister/medborgarnationalister, paleokonservativa eller till och med libertarianer. Jag känner att de inte helt faller utanför alternativhögerns sfär då de argumenterar mot många av vänsterns heligaste kor och därför utsätts för dess avståndstagande. De tjänar också som en möjlig ingång till alternativhögern. En av mina egna familjemedlemmar klev rakt genom inkörsporten bestående av sidor som TakiMag bara för att slutligen hamna på den vackra flytande ön av vit nationalism. Nu lyssnar han på Red Ice Radio och The Daily Shoah och läser Vdare; och tänk på att detta var en man som brukade säga åt mig att lugna ner mig vid 14 års ålder för att mina åsikter var för ”giftiga”.

Även om det kanske verkar kontraintuitivt att placera gudakejsaren lägre än i den högsta kasten så måste Donald Trump placeras här. Låt oss vara ärliga, han är en statsnationalist/medborgarnationalist som menar väl och som bidragit till att upphöja vår rörelse till allmän kännedom, men han är inte en vit nationalist. Vid hans sida står prästinnan Ann Coulter, den föredetta libertarianen Stefan Molyneux, Pat Buchanan, TakiMag, Gavin McInnes och RamzPaul.

RamzPaul har uttryckligen sagt att han inte är en vit nationalist och han hånar oss ofta för mängden tid vi spenderar på att diskutera judarna och smädar oss som ”1488or”. Jag misstänker att detta beror på att han har en sko som klämmer eller en önskan att distansera sig från den större gruppen för att känna sig tuff. Jag kan inte veta säkert. Däremot vet jag att hans videor är otroligt provita och antimultikulturella; han älskar Europa, han argumenterar för att varje folk har rätt till ett eget hemland, han hånar judar ibland (”Låt oss kalla dem finnar”) och han ser ut som den brittiska komikern Stephen Merchant (irrelevant, men jag känner att någon måste nämna det). Jag älskar hans videor men på grund av hans attityd hamnar han i tredje kasten.

Black Pidgeon Speaks är en annan fantastisk YouTube:are som tillhör denna kast även om han gränsar till att vara vit nationalist. Hans videor är välproducerade och lättillgängliga, täcker ämnen såsom könsskillnader, ras, IQ, invandring, George Soros, globalism och ekonomi ur ett provästligt perspektiv. Jag misstänker att hans hjärta egentligen hör hemma på toppen men för närvarande hamnar han här. Han har inte öppet kallat sig själv vit nationalist eller sagt något kritiskt om judarna som grupp.

Fjärde skiktet

I denna kast skulle jag placera dem som tar strid mot de politiskt korrekta godhetsapostlarnas professionella och intellektuella ligistverksamhet, i synnerhet vänsternarrativen, men som inte har någon övergripande provit, provästlig eller antisemitisk ideologi som driver dem.

Författaren och TV-spelsdesignern Vox Day hamnar här. Faktum är att jag skulle välja honom som ledare för denna kast om någon sådan existerade. Han var en frispråkig supporter till Gamergate och organiserade Rabid Puppies-rörelsen vilken i grunden strävade efter att försvaga influenserna från vänstersinnade författare som George R. R. Martin över science fiction Hugo Awards. Snarare än att ge pris till böcker om transsexuella vampyrer som slåss mot homofoba drakar kände Day och hans anhängare att science fiction-samfundet än en gång borde försöka efterlikna förgrundsfigurer som J. R. R. Tolkien och Frank Herbert, som huvudsakligen var provästliga och högersinnade. Hans bok SJWs Always Lie är ett måste att läsa för varje medlem av alternativhögern. Självklart är han bara delvis vit och driver inte någon uttalad provit eller provästlig agnda (även om han kommer nära).

Denna kast är också manosfärens hemvist. Medan många av dem är fullständigt degenererade och uppmuntrar nihilistiskt runtliggande bland vita män som borde fokusera sin energi på annat, gör de fortfarande ett bra jobb med att avväpna det feministiska narrativet med sina diskussioner om kvinnlig psykologi och andra relaterade ämnen. Att uppmuntra män att ta större kontroll över sina liv och förbättra sig såväl själsligt som kroppsligt är vällovligt. Jag är säker på att en del av dem faktiskt är vita nationalister, men den övergripande manosfären är som helhet inte det. Det blir dock ett problem när vissa av dem förespråkar livsstilar av folkmordskaraktär, såsom rasblandning å ena sidan och att helt frigöra sig från relationer med kvinnor å andra sidan. Om de ska accepteras bör avgöras från fall till fall.

Det är inom denna kast som vi också placerar Gamergate-rörelsen, som jag råkar känna stor respekt och tacksamhet inför. Enligt min åsikt var Gamergate för alternativhögern vad spanska inbördeskriget var för andra världskriget. Det var genrepet inför det annalkande mycket större kriget. Under konflikten mellan de axelmaktstödda Francoanhängarna och de Sovjetstödda republikanerna, testade Tysklands och Sovjetunionens arméer sina nya arsenaler och militära förmågor för att se hur väl de skulle klara sig i den kommande konflikten. Högerns styrkor under Francisco Franco med stöd av axelmakterna lyckades krossa vänsteranhängarna och skydda Spanien från vänsterns korruption under många år. Till skillnad från axelmakterna tror jag dock att Kek har upphöjt oss till att bli vinnare i det stundande kriget.

Gamergate började 2013 då det blev uppenbart i TV-spelskretsar att vissa typer av TV-spel – det vill säga spel som framförde någon form socialt rättvisenarrativ – marknadsfördes av speljournalister, mycket tack vare sexuella tjänster och andra former av nepotism mellan vissa utvecklare och journalister. Vad som följde var en mestadels nätbaserad strid mellan spelsubkulturen och dess allierade: Vox Day, Milo Yiannopolous, vissa YouTube-personligheter som Internet Aristocrat (numera känd som Mister Metokur) och Thunderfoot, Adam Baldwin från Firefly, en del icke vänstersympatiserande spelutvecklare, Christina Hoff Sommers, porrstjärnan Mercedes Carrera samt en legion av arga Chaners; och de vänstersympatiserande speljournalisterna och deras allierade: den mesige vita riddaren och NFL-spelaren Chris Kluwe, Anita Sarkeesian från Feminist Frequency och hennes mesige pojkvän Jon McIntosh, feministtransan Brianna Wu, den förrädiske Moot från 4Chan, samt skribenterna från Law and Order: SVU. Tusentals tweets avfyrades från båda sidor, flera doxningar gjordes, hotfulla telefonsamtal publicerades, ett bomhot riktades mot ett SXSW-konvent, och viktigast av allt: en del av de tidigaste föregångarna till mem-magin emanerade från rättfärdiga Gamergatares tangentbord.

Då allt var över hade vänsterkrafterna fått ett par blåtiror. Journalisterna avslöjades som nepotistiska, korrupta lögnare som satte ideologi och personliga kontakter framför den grupp som de var menade att representera. Man skulle kunna hävda att samma sak sker med mainstreammedia just nu tack vare Donald Trump och alternativhögerns memer. I ett större perspektiv avslöjade sig vänstern som en auktoritär fiende till det roliga, vilket fram till dess varit den genomsnittlige dataspelarens syn på högern.

Sammantaget var Gamergate inte i närheten av att vara en högeridentitär rörelse, även om många blivande alternativhögersympatisörer troligen deltog i den. Det var däremot en stor seger för en ditintills opolitisk subkultur över ett försök från vänsterhåll att undergräva den. Dessa taktiker skulle senare visa sig användbara i memkriget mot hanrejkonservativa (cuckservatives), liberaler och judiska journalister samt andra som arbetar för att underminera vita kollektiva intressen.

Vidare skulle jag bemanna denna kast med politiskt inkorrekta Youtube-personligheter, vilket Mister Metokur är ett lysande exempel på. Han har gjort ett antal hysteriskt roliga poddar och videor där han hånar musten ur svart-makt-anhängare, Otherkin, feminister, hemsidor för socialt nätverkande och andra politiskt korrekta godhetsapostlar. Hans mer seriösa arbete har täckt Michelle Fields-bluffen, San Bernardino och Gamergate. Han är inte uttalat provit, även om han har medverkat hos Millennial Woes, och som jag ser det förtjänar han en plats under alternativhögertältet. För alternativhögersympatisörer som också råkar vara en del av spelsubkulturen rekommenderar jag starkt hans video ”InternatAristocrat’s #gamergate series”.

Det finns säkerligen andra liknande Youtube-personer som jag nog missat – och nej, jag inkluderar inte den ”klassiskt liberale” delvis negroide Sargon of Akkad som känns alldeles för cool för att acceptera någon ideologi som förespråkar raslig kollektivism. Han har dock gett vita nationalister plattformar att verka ifrån, och han har också medverkat hos Millennial Woes ett par gånger.

Alex Jones kollega Paul Joseph Watson hör också till denna kast. Jag avskyr honom för att han har hävdat att judar inte har något att göra med västvärldens förfall och att folk som hävdar detta aldrig lägger fram några bevis till stöd för sina påståenden. Detta var en fullständig lögn, och det måste han ha vetat. I vilket fall så är hans andra Youtube-klipp uttalat provästliga, anti-PK, antivänster, anti-svart-makt och anti-Hillary Clinton, bland annat. Utöver att vara informativa är hans videor ofta också underhållande.

Detta är troligen ett bra ställe att placera in historierevisionisterna. De är inte öppet vita nationalister eller provästliga per se, men informationen som de sprider hjälper till att avslöja narrativet om judarna och deras eviga offerskap. På individnivå finns såklart vissa vita nationalister.

Million Dollar Extreme (MDE) hör också hemma här. Mycket av deras humor är absurd och surrealistisk men en hel del av den driver också med etablissemangets grundvalar. I deras Cartoon Network-program World Peace samt i en del av Sam Hydes ståuppnummer förlöjligas och hånas föreställningen om vitt privilegium, myten om strukturell rasism, antimobbingprogram, judarna och rasblandning bland många andra teman. Om jag inte helt missat målet skulle jag säga att MDE till och med riktar ett par nickningar mot alternativhögerrörelsen i sina program:

Sam Hyde: ”Ditt nya smeknamn är Moonman. Ditt hemliga namn, som varken jag eller Nitrodubs kommer att kalla dig, kommer att vara… David Duke. ” (Sam flinar mot kameran.)

Den gnällige juden Joe Bernstein från Buzzfeed verkar verkligen tycka att Sam gjort sig skyldig till tankebrott.

För att sammanfatta:

1) Rodret – Öppet judemedvetna vita nationalister

2) Icke öppet judemedvetna vita nationalister

3) Västerländska chauvinister och statsnationalister

4) Politiskt inkorrekta och motståndare till vänsterns narrativ

Vissa tycker kanske att jag spenderat alldeles för mycket tid på att diskutera lågkastfenomen. Anledningen till detta är att de flesta av mina läsare redan vet vad de behöver veta om spelarna i de högre kasterna.

Biflöden

Det finns några som ljudligt motsätter sig vit nationalism och antisemitism och stödjer liberal demokrati men som trots detta åstadkommer något gott genom att oavsiktligt öppna folks ögon för vår sak. De kan inte betraktas som en del av alternativhögern då deras insatser troligtvis skulle skada oss i det långa loppet. Som ingångspunkter till radikalare tankegångar är de dock värda att nämnas. Bland dem finns Alex Jones, Steven Crowder och Sargon of Akkad.

Hur skulle jag kunna utelämna mannen som media påstår är vår ledare?

Milo Yiannopolous är en öppet rasblandande homosexuell och självvidkännande jude. Han har försökt att argumentera för att vår rörelse inte är seriös i sin rasmedvetenhet eller antisemitism och att allt vi försöker göra är att trolla folk för skojs skull. Han kan ha stulit pengar från en collegefond som han organiserat för att hjälpa unga vita män. Han är också pro-Israel. Å andra sidan har han gjort en hel del gott. Hans närvaro på college-campus och i TV-intervjuer är legendariska och lämnar ofta hans politiskt korrekta motståndare koleriska av ilska och inkoherens. Vid ett tillfälle sa han till och med att vita människor ”uppfann all den bra skiten”. Under Gamergate-kontroversen levererade han bevis för att vänstersympatiserande speljournalister konspirerade för att marknadsföra ett visst narrativ till pro-gamers. Den trollattack som han drev mot den påstått lustiga Leslie Jones kommer inte att glömmas. På Dave Rubin Show medgav han utan vidare att judar kontrollerar Hollywood och media. Många röda piller har sannolikt delats ut till vita unga ur Milos händer. I vilket fall, hans personliga identitet, hans försök att förvränga vad alternativhögern handlar om och hans övergripande aura av opålitlighet förvisar honom till utsidan av vår rörelse. I ärlighetens namn tynger det mig en aning att göra detta då jag finner honom enormt underhållande och uppskattar det goda han gjort. Men jag måste tänka på det högre syftet, och han är en alldeles för riskabel figur för att representera oss.

Radikal traditionalism som filosofisk skola måste också anföras. Man kan inte utforska en hierarki i högertänkande utan att ta upp denna filosofi. Sammanfattningsvis står radikal traditionalism för följande uppfattningar:

 1. Historien är cyklisk och civilisationer utvecklas från en gyllene tidsålder av framsteg och framgång till en mörk tidsålder av dekadens och kollaps.
 2. Den västerländska civilisationen närmar sig nu slutet av den mörka tidsåldern.
 3. Det finns en fullkomlig metafysisk verklighet som överskrider och möjliggör det fysiska universumet.
 4. Alla större världsreligioner erbjuder en väg till att uppleva den fullkomliga verkligheten.
 5. Uråldriga civilisationer koncentrerade sina kulturer kring metafysiska sanningar och principer. Då de gled ifrån sina ursprungliga doktriner började de långsamt att förfalla för att slutligen kollapsa.
 6. Ras är ett tredelat koncept: det är fysiskt, mentalt och andligt.
 7. Olika typer av raser skapar olika typer av civilisationer. Om en civilisation har en mångfald av fysiska, mentala och andliga typer kommer den att lida av inre spänningar tills en typ tar överhanden, eller så påskyndas kollapsen.
 8. Individuella raser och civilisationer är internt hierarkiska: vissa individer är ämnade att vara präster och tänkare, andra att vara ledare och krigare, andra att vara handlare och köpmän, och andra att vara arbetare. Detta är organiserat via kastsystem.
 9. Män och kvinnor är fysiska manifestationer av olika kosmiska principer som komplementerar varandra.

Filosofin är antidemokratisk och antiegalitär; den argumenterar för att raslig pluralism orsakar interna stridigheter och den vidhåller att indoeuropeiska religioner erbjuder en utmärkt väg till högre upplysning och övergripande balans i livet. Men filosofin är inte uteslutande provit, provästlig eller antisemitisk då folk från alla raser i praktiken kan följa den. Man kan vara radikal traditionalist om man är en tysk hedning, en italiensk katolsk munk, en arabisk sufistisk muslim, en libanesisk drus, en tibetansk buddist, en indisk hindu eller till och med en jude som studerar kabbalan.

Som sådan valde jag att inte inkludera radikal traditionalism i alternativhögerns kastsystem även om jag skulle säga att jag själv, liksom många andra vita nationalister, kan skriva under på det mesta av den. Den fungerar mer som en världshistorisk överblick som kan komplementera alternativhögern och samtidigt sammanstråla med helt andra rörelsers agendor. Det kan finnas radikala traditionalister som är passionerade vita nationalister precis som det kan finnas muslimska radikala traditionalister som försöker förgöra den västerländska civilisationen för sin civilisations överlägsenhet. En medlem i Sons of Odin som praktiserar asatroritualer och är villig att storma in i en strid med muslimska våldtäktsmän är en radikal traditionalist, liksom en hängiven medlem i Hizbollah som är villig att spränga sig själv i luften för att tvinga israeliska soldater att retirera.

Jag vill uppmana alternativhögersympatisörer att läsa Revolt Against the Modern World av Julius Evola. Några framstående radikala traditionalistiska gestalter med en provit och provästlig böjelse är Varg Vikernes och Troy Southgate. En utmärkt källa av radikal traditionalistisk litteratur är Arktos Media.

Avslutande ord

Mitt kastsystem är huvudsakligen menat som ett tankeexperiment. Jag lämnar till er att besluta om dess användbarhet. Mitt huvudargument kan sammanfattas enligt följande: Alternativhögern borde göras till en förmedlare av vit nationalism men också inkludera de höger- och antivänstertänkare och agitatorer som hjälper oss att bekämpa våra fiender och sprider vår världsåskådnings kärnkoncept, förutsatt att de inte arbetar för att underminera oss. Kastsystemet illustrerar vem som är närmast att helhjärtat verka för denna världsåskådning. När och om vi alla når konsensus kommer detta system inte längre att behövas.

LÄSARKOMMENTARER:


Ej redaktionellt material!
Kommentarerna är efterhandsmodererade, utom för gäster som vill kommentera utan konto. Du som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. Personuppgiftslagen är tillämplig, och anonymitetsskyddet gäller inte då kommentaren bryter mot lagen och vi kan tvingas medverka vid brottsutredning. Även om det är du som är juridiskt ansvarig för dina kommentarer så har vi som tillhandahåller denna webbplats skyldighet att ta bort kommentarer som uppenbarligen utgör barnpornografi, hets mot folkgrupp, uppvigling, olaga våldsskildring eller innebär brott mot upphovsrätten. Vi förbehåller oss dessutom rätten att blockera obstruerande användare, och ta bort kommentarer som bryter mot lagen eller som vi bedömer vara trams, innehåller onödigtvis grovt språk, eller bara är allmänt irrelevant för artikeln i fråga.

Skriv helt enkelt sakligt och genomtänkt med ett vårdat språk så blir det inga problem. Om du ser en kommentar som borde raderas så kan du flagga den genom att klicka längst till höger vid kommentaren.