”Politiskt inkorrekt”

Ursprunget till uttrycket ”politiskt inkorrekt”

Av Andrew Hamilton i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2013-12-27: Counter-Currents Publishing


Varning! Politiskt inkorrekt

Nyligen fastnade jag framför TV:n och såg en repris från december 2012 av det populära samproducerade frågesportprogrammet Jeopardy! som leds av Alex Trebek, född i Kanada men med ursprung i Ukraina och Frankrike. I den avslutande finalronden ställdes frågan i kategorin ”frasers ursprung” och den löd: ”Detta adjektiv om två ord som avser ’att gå emot accepterat tal eller uppträdande’ påträffades första gången i en översättning från 1933 av Izvestia.” Givetvis hjälpte det att känna till att Izvestia var den officiella tidningen för den sovjetiska regeringen under kommunismens glansdagar.

Jag häpnade emellertid över att ingen av de tre intelligenta tävlingsdeltagarna visste, eller gissade, det korrekta svaret. Jag förmodade att alla tre tävlingsdeltagare med lätthet skulle få fram svaret. Men istället så skrev en av dem ned ”motkultur”, en annan ”gå emot strömmen”, och vinnaren skrev inte ner någonting.

Även om jag inte visste svaret i den meningen att jag hade hört eller läst svaret, så kände jag omedelbart: ”Politiskt inkorrekt”.

The American Heritage Dictionary of the English Language, fjärde upplagan (2000, 2009) definierar ”politiskt korrekt” såsom följer i svensk översättning: ”med egenskapen att relatera till eller stödja en bred social, politisk och pedagogisk förändring, speciellt för att ge upprättelse åt historiska orättvisor inom ämnen såsom ras, klass, kön, och sexuell läggning”. (Engelska originaltermen ”politically correct”: ”Of, relating to, or supporting broad social, political, and educational change, especially to redress historical injustices in matters such as race, class, gender, and sexual orientation”.)

Notera den överväldigande ideologiska slagsidan och de antaganden som är inbyggda i lexikonets definition — vilket verkligen är oundvikligt i en intellektuellt rigid, politiskt korrekt regim. Andra definitioner innefattar att man håller sig till ”progressiva ideal” (vänster-ideologi) och att vara ”ideologiskt sund”.

I det nuvarande språkbruket så omfattar ”politiskt korrekt” bara ”goda” tankar, medan ”politiskt inkorrekt” omfattar ”onda” eller ”oacceptabla” tankar. Som en TV-stations överkucku anställd av judisk-ägd media-vidunder NBCUniversal sa när den konservative kommentatorn Patrick Buchanan blev avskedad för att ha skrivit en bok (vad nu det hade att göra med hans job på TV-stationen?), En supermakts självmord (Suicide of a Superpower (2011)), som innehöll kapitel som ”Det vita Amerikas slut” (”The End of White America”) och ”Det kristna Amerikas död” (”The Death of Christian America”): sådana idéer borde inte vara ”en del av det nationella samtalet, och definitivt inte en del av ett samtal på MSNBC”. Det är politisk korrekthet i ett nötskal. Det är ett instrument för den härskande klassen.

Översättningen som refereras till på Jeopardy! sågs först i följande passage i Christian Science Monitor den 28 november 1933: ”Resultaten av en nyligen gjord undersökning av kunskapen hos 65 000 sovjetstudenter summeras öppet i den officiella nyhetstidningen, Izvestia, på följande sätt: ’Dålig grammatik, en ymnighet av misstag och felstavningar . . . ytligt och ofta politiskt inkorrekt information i stads- och samhällsvetenskap.”

Termen var även den förhärskande bland kinesiska kommunister från det tidiga 1930-talet och framåt. Senare, på 70-talet, kom Maoismens popularitet hos socialt inflytelserika, och strax därefter hos den nya vänsterns etablissemang i USA, att få dem att lägga sig till med den frasen.

Eftersom formuleringar såsom ”politiskt korrekt” och ”politiskt inkorrekt” fick förespråkarna att öppet framstå precis som de är — trångsynta, intoleranta bigotter som tillväller sig rätten att diktera villkoren för offentliga och privata tankar — så kände sig många vänstermänniskor rätt obekväma med beteckningen. De tog givetvis inte avstånd från essensen och tillämpningen av politisk korrekthet, vilket är en essentiell del av vänstern och ett psykologiskt karaktärsdrag hos fanatiker, men de ville helt enkelt kasta etiketten åt sidan.

De gick till och med så långt som att påstå att de konservativa uppfann termen, vilket är en lögn. Denna allmänt spridda osanning karakteriserar Wikipedias uppslag om ”politisk korrekthet”, som, likt de flesta av dess artiklar om känsliga ämnen, är stelbent doktrinär, så långt bort man ens kan komma ifrån en objektiv redogörelse. Det är ju välkänt att Wikipedia är ideologiskt tungt övervakad och kontrollerad.

Den konservative judiske kommentatorn Paul Gottfried anmärkte att Frankfurt-skolans radikaler:

tydligt undvek debatt till förmån för att smäda och om möjligt förtränga eller förtrycka deras opponenter. (Detta är fundamentalt för den Marxistiska metoden: även om den påstår sig vara ”vetenskaplig” så är den egentligen ett a priori värdesystem som förkastar debatt och dess beledsagande ”borgerliga vetenskap”. Därav ”politisk korrekthet” — den mest prominenta produkten av ”Kulturmarxism”.) (“Yes Virginia [Dare], There Is A ‘Cultural Marxism,’” Vdare.com, 14 oktober 2011.)

Han fortsatte: ”[Helmut] Schelsky [den ledande efterkrigstida tyska sociologen] gjorde en observation för decennier sedan och som fortfarande gäller: Så fort vänsterfolk blir härskare över betydelsen (Deutungshoheit), dvs har tolkningsföreträde eller har makten över betydelsen, då måste all diskussion försiggå på deras planhalva. Detta är naturligtvis skälet till att vänsterfolk hatar det faktum att politisk korrekthet har gjort sitt intåg i språket.”

För övrigt är Gottfrieds artikel ett intressant exempel på en lugn och subversivt resonerande och argumenterande artikel i Talmudstil. På ett subtilt sätt tar han itu med flera typiska högerorienterade tolkningar av den judiska och totalitära Frankfurtskolan — so subtilt att jag förväntar mig att de flesta icke-judiska läsare fullständigt missar detta faktum, åtminstone med deras medvetna sinnen.

Hela idén med att i detalj diktera människors tankar på detta sätt, oavsett om det ges en etikett eller inte, är en integral del av vänsterideologin och en uppenbar variation av det kommunistiska begreppet ”partilinjen”. Det representerar exakt motsatt det traditionella västerländska begreppet yttrandefrihet; det är fundamentalt inhumant och mycket ovästerländskt.

Theodore Dalrymple (pseudonymen för den konservativa engelskfödde judiska författaren Anthony Daniels, en pensionerad fängelseläkare och psykiater), säger att

Politisk korrekthet är kommunistpropaganda i mindre skala. . . . Syftet med kommunistpropaganda var inte att övertala eller övertyga, ej heller att informera, men att förödmjuka; och följaktligen ju mindre det överensstämmer med verkligheten desto bättre är det. När människor tvingas till att förbli tysta när man berättar de mest uppenbara lögner för dem, eller än värre när de själva tvingas upprepa dessa lögner, så tappar de en gång för alla känslan av redbarhet. Att instämma i uppenbara lögner är att samarbeta med ondskan, och i en viss mindre utsträckning att själv bli ond.

Detta är en anständig framställning av sakfrågan, men jag har en gentemot Dalrymple avvikande uppfattning gällande två punkter.

För det första så är politisk korrekthet inte kommunistpropaganda i mindre skala. Givet den kommunistiska triumfen i Orwellisk inkarnation (i motsats till statligt ägande av produktionsmedlen, distributionen och handeln), så är detta kommunism. Därför är det ingen överraskning att en järnridå av politisk korrekthet har sänkt sig över det intellektuella, politiska, kulturella och sociala livet i västerlandet.

Det är ingenting av ”liten skala” över de brott som begås av staten och inhemska vänsterterrorister gentemot Institute for Historical Review, revisionisterna Ernst Zündel och Robert Faurisson, historikern David Irving, advokaten Edgar Steele, Matt Hale, och många många andra. Liksom miljoner av kommunismens offer före dem som föll offer för politisk korrekthet så är de sanna ödena osynliga för större delen av världen.

Ej heller är det något av ”liten skala” över den målmedvetna biologiska och kulturella förintelsen av den vita rasen som försiggår just nu — ett bokstavligt brott mot mänsklighetenenligt härskarnas egna lagar. Förövandet av brottet kräver politisk korrekthet för dess fullbordan!

För det andra: att instämma i uppenbara lögner av detta slag, i denna skala, är inte att ”i viss mindre utsträckning” själv bli ond, det är att helt och hållet bli ondska. Ju mer signifikant ens roll är i att föröva brottet, desto större är den synd som axlas av den som samtycker till lögnerna.

Jag har alltid vetat — jag vägrar att säga ”trott” — detta. Det är på intet vis någon mindre anmärkning.

Vidare läsning

Geoffrey Hughes, Political Correctness: A History of Semantics and Culture (Maldon, Mass.: Wiley-Blackwell, 2009), 336 sidor

LÄSARKOMMENTARER:


Ej redaktionellt material!
Kommentarerna är efterhandsmodererade, utom för gäster som vill kommentera utan konto. Du som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. Personuppgiftslagen är tillämplig, och anonymitetsskyddet gäller inte då kommentaren bryter mot lagen och vi kan tvingas medverka vid brottsutredning. Även om det är du som är juridiskt ansvarig för dina kommentarer så har vi som tillhandahåller denna webbplats skyldighet att ta bort kommentarer som uppenbarligen utgör barnpornografi, hets mot folkgrupp, uppvigling, olaga våldsskildring eller innebär brott mot upphovsrätten. Vi förbehåller oss dessutom rätten att blockera obstruerande användare, och ta bort kommentarer som bryter mot lagen eller som vi bedömer vara trams, innehåller onödigtvis grovt språk, eller bara är allmänt irrelevant för artikeln i fråga.

Skriv helt enkelt sakligt och genomtänkt med ett vårdat språk så blir det inga problem. Om du ser en kommentar som borde raderas så kan du flagga den genom att klicka längst till höger vid kommentaren.