Därför finns antisemitism

Skälet till varför antisemitism inte bara finns, utan består genom tiderna, går att enkelt finna i hur dagens judar beter sig gentemot den vita värdbefolkningen och hur de agerar i olika maktcentra med media i ryggen

Av Spencer J. Quinn i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2017-12-26:  Counter-Currents Publishing


John Podhoretz, en typisk antivit rasistisk agendajude

När jag bläddrade igenom Gab häromdagen så uppmärksammade jag ett märkligt gräv om judar. En välkänd högerdissident vid namn John Rivers delade och kommenterade en tweet av redaktören John Podhoretz vid Commentary Magazine : ”kolla den där jävla juden!”

Innan jag ens fick en chans att läsa John Podhoretzs tweet så slog min normi-instinkt till, och jag tänkte för mig själv: ”Oj! Det där var rätt grovt, eller hur?” Såsom de flesta var jag varken född med det röda pillret eller påprackad det. Istället arbetade jag mig till det. Vad gäller svarta, latinos och muslimer så tog det bara några år att förstå efter att jag hade börjat betala skatt för första gången. Men för judefrågan så tog det tyvärr decennier. Nåväl, efter att ha läst Rivers inlägg så blev jag påmind om alla de sätt på vilka sådana elakheter kunde rättfärdigas. Fortsätt läsa ”Därför finns antisemitism”

Judar som allierade?

Olika etniska grupper har ofta motstridiga intressen, men de kan i vissa fall sammanfalla. Med tanke på det oerhört starka judiska inflytandet över amerikansk politik så är frågan om judar ens kan vara allierade med europeiskättade amerikaner, och vilka är i så fall problemen? Kan judar anses vara vita?

Av Anthony Hilton & Kevin MacDonald i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2008-11-13: The Occidental Observer


            Allierade judar och euro-amerikaner?

Vid ett möte togs frågan upp angående vilket förhållningssätt euro-amerikaner bör ha gentemot judar. I vissa frågor, sades det, är vi naturligt allierade med dem och borde därför samarbeta för att främja våra gemensamma intressen. Det ansågs även att vi skulle undvika att motarbeta judar därför att: (a) sådana provokationer kommer inte att gynna oss; (b) det försvårar för oss alla att uppnå dessa gemensamma mål. Det har även påpekats att judar ska ses som ”vita”, i motsats till svarta. Är inte även judar (åtminstone ashkenazi) trots allt européer?

Här måste vi nog allt gå tillbaka till grunderna. Hur ska vi kategorisera oss själva? Och dem? Fortsätt läsa ”Judar som allierade?”

Moralisk absolutism och sekulär arvsynd

En ateist som känner moralisk absolutism kan ha svårt att förlåta sig själv för tillkortakommanden om han känner sig förpliktigad att fatta bästa möjliga beslut i varje situation. Han kan helt enkelt inte säga: ”ske din vilja” och lita på att Gud förlåter eventuella misstag. Det blir till hans sekulära version av arvsynd. Men världen är inte perfekt, och kan inte göras perfekt.

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2015-06-24: Counter-Currents Publishing


Tidigt en kväll i slutet av 1999 befann sig en nära vän till mig i en taxi i närheten av sitt hem. Han tittade ut och såg en gammal kvinna ligga på rygg på infarten till sitt hus med ett plågat och hjälplöst ansiktsuttryck. Bredvid henne stod två hundar och skällde. Det fanns en lång kö med bilar före och bakom bilen, men ingen annan tycktes ha märkt något. Fortsätt läsa ”Moralisk absolutism och sekulär arvsynd”

Om möss och människor:
”Elakartade mutationer” bådar inte gott för Väst

Experiment på möss kan säga oss en hel del om människor. En vetenskaplig artikel bringar dystra nyheter beträffande den västerländska civilisationens framtid, där intelligensen avtar och själva det moderna samhället är på väg mot kollaps på grund av genetiska mutationer.

Av Lance Welton i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2017-10-24: VDARE.com


John B. Calhoun i sin ”musutopi”

Människor liknar möss: båda är starkt sociala flockdjur. Och experiment på möss kan säga oss en hel del om människors fysiska och sociala hälsa. Olyckligtvis bringar en aktuell artikel i Evolutionary Psychological Science dystra nyheter beträffande den västerländska civilisationens framtid. Genetiska mutationer ökar, intelligensen avtar och själva det moderna samhället är på väg mot kollaps. Fortsätt läsa ”Om möss och människor:
”Elakartade mutationer” bådar inte gott för Väst”

Kriget mot vita är allt de har

Fram till 1900-talet var USAs vänster etniskt självmedveten och stred för de vita arbetarnas intressen, men genomgick därefter en metamorfos där de övergav alla ideal som de tidigare hade företrätt, och istället omfamnade en ny moral och drivkraft: motvilja och aggression mot vita människor och deras kultur.

Av Gregory Hood i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2014-08-05: Counter-Currents Publishing


Graffiti på en utdömd byggnad

Till sist var det någon som sade det. Uttryckt med kongressledamot Mo Brooks ord, så är Demokratiska partiets strävan efter större illegal invandring ”en del av det krig mot vita som iscensatts av Demokratiska partiet”. Fortsätt läsa ”Kriget mot vita är allt de har”

Etnonationalism för normisar

”Känslan av att komma hem” – en betraktelse om varför etnonationalism är sunt och välgrundat ur ett evolutionärt perspektiv

Av Aedon Cassiel i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-07-01: Counter-Currents Publishing


Hobbithus

Jag vill sköta mitt hushåll på ett visst sätt. Mina vänner Travis och Kyle vill sköta sina respektive hushåll på andra sätt. Exempelvis föredrar jag kanske att diska direkt efter att jag ätit och avskyr att se disken lämnad i diskhon; Travis föredrar kanske att lämna en uppsättning porslin och bestick i diskhon och diska dessa precis innan användning; medan Kyle låter all disk ligga i en vecka, för att ta hand om den under helgen när han är klar med veckans arbete. Fortsätt läsa ”Etnonationalism för normisar”

Vit nationalism är inte ”vit överhöghet”

Vit nationalism är inte vit överhöghet eftersom vi inte önskar härska över andra grupper. Vi vill ha en raslig skilsmässa så att vi kan leva på de sätt som passar oss bäst i våra egna separata hemländer.

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2017-03-06: Counter-Currents Publishing


Thomas Hart Benton: The American Historical Epic Palisades

Anklagelsen att vit nationalism är ”vit överhöghet” har två aspekter. För det första, påstås det att vita tänker på sig själva som överlägsna andra grupper. För det andra, idén om att vita vill härska över andra grupper. Fortsätt läsa ”Vit nationalism är inte ”vit överhöghet””

Den Gamla Högerns relevans

Vad finns att hämta från tysk nationalsocialism, italiensk fascism och närstående nationalistiska och populistiska rörelser från mellankrigstiden – för dagens vita nationalister?

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-06-01: Counter-Currents Publishing


Balbo och de italienska transatlantiska flygarna, av futuristen Giacomo Balla, 1931

Finns det något att hämta från det jag kallar den Gamla Högern – tysk nationalsocialism, italiensk fascism och närstående nationalistiska och populistiska rörelser från mellankrigstiden – för dagens vita nationalister? Frågan skulle naturligtvis inte resas om det inte fanns något samband alls. Den vita nationalismens idéer är antingen direkt härledda från den Gamla Högern, eller så är de kusiner, i den meningen att de delar ett gemensamt ursprung, att de är grenar på samma ideologiska träd. Fortsätt läsa ”Den Gamla Högerns relevans”

Därför bevarar de konservativa ingenting

Långsiktigt kan de konservativa aldrig bevara någonting därför att de inte gör något för att bevara den vita majoritet som behövs för att de ska kunna vinna val – ignorerar de vita rasfrågan så kommer de vita att förlora allt!

Av Greg Johnson i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-02-18: Counter-Currents Publishing


Jon McNaughton
The Demise of America — Amerikas slut, spelandes ”Närmare, Gud, till dig”

De vita nationalisternas kritik av de konservativa är enkel: de bevarar ingenting. Därför måste vi sluta att slösa tid, energi och pengar på de konservativa och istället satsa på vit nationalism. Och det måste vi göra omedelbart, medan det fortfarande finns något kvar att bevara. Fortsätt läsa ”Därför bevarar de konservativa ingenting”

Alternativhögerns kastsystem

En hierarki i fyra nivåer, från kärnan inom AltRight, till de lite mer perifera delarna

Av Michael Bell i översättning av AltRight.se
Publicerad på originalspråk 2016-09-22: Counter-Currents Publishing


Egyptiska pyramider – den arketypiska illustrationen till en hierarki uppifrån och ner

Under de senaste månaderna [2016] har det varit en hel del tumult inom den alternativa högern kring vem som kan räknas som en av oss och vem som kan anförtros att representera oss i offentligheten. Diskussionen har blivit särskilt framträdande i våra kretsar sedan Hillary höll sitt glanslösa tal om vår rörelse och varnade alla för farorna med vår tecknade groda. Det har också, förståeligt nog, oroat vissa att media verkar utmåla den homosexuelle juden Milo Yiannopolous som en av våra talesmän. Fortsätt läsa ”Alternativhögerns kastsystem”